Παπαδογιωργάκη Μαρία

Παπαδογιωργάκη Μαρία

Παιδίατρος-Παιδοαλλεργιολόγος

Σύντομο Βιογραφικό

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

• Pediatric Food Allergy Center, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA

• Pediatric Allergy Clinic, St Mary’s Hospital, Imperial College London, UK

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

• Nottingham University Hospital, Nottingham, UK

• Barnet Hospital, London, UK

• Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτης

• Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, Κρήτης

 ΣΠΟΥΔΕΣ

• Μεταπτυχιακό στην αλλεργιολογία , Imperial College , London, UK

• Πτυχίο ιατρικής, Seconda Universita degli studi di Napoli, Italia

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• Μέλος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και κλινικής Ανοσολογίας (EAACI)

• Μέλος Βρετανικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας (BSACI)

• Τακτικό Μέλος Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας

 Αδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος

• Ελλάδα (Μέλος Ιατρικών Συλλόγων Ηρακλείου-Κρήτης και Πειραιά, Αττικής)

• Μεγάλη Βρετανία (Μέλος GMC)

• Ιταλία (Esame di stato)

Επικοινωνία

(+30) 2810 287094, (+30) 693 7124373